РАФИНЕРИЈА ЗА МАСЛО10.000 м2
20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

РАФИНЕРИЈА ЗА МАСЛО АЛ-МАКСПовеќе од 20 години
на пазарот

Кон крајот на 1998 година изградена е Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО на површина од 10.000 м2 отпочнува со работа и од тогаш до денес нашиот производ го продаваме низ Република Македонија и надвор од неа.

Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО од Струмица вработува 90 работника, меѓу кои Висококвалитетен тим од инжинери, техничари и технолози па со примена на висока технологија се гаранција за високиот квалитет на сончогледовото масло „БИСЕР“ кој со право го носи епитетот  „Масло Бр.#1 во Република Македонија – произведено во Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО од Струмица.

Технологија на производство

Рафинеријата за масло ,,АЛ-МАКС,, ДОО е направена со најсовремена технологија во која се вградени во еден континуиран процес апарати и машини од реномираните производители ,,АЛФА ЛАВАЛ,, од Р.Шведска и ,, КЕРТИНГ,, од Р.Македонија.

Рафинирање на суровина

За нас рафинирањето од суровина до високо квалитетно рафинирано 100% сончогледово масло значи унапредување на квалитетот на рафинирано масло што ги задоволува очекувањата на потрошувачите за вкусот, мирисот, бојата и рокот на употреба.

Дневен Капацитет

Согласно со дневниот капацитет од 100 тони Рафинеријата „АЛ-МАКС“ ДОО во секој момент располага со повеќе од 500 тони на готов производ од маслото за јадење под бренд „БИСЕР“ во магазините кои се спремни да го испорачаат нашиот производ до крајните потрошувачи.

_

АЛ-МАКС - ВАШИОТ СИГУРЕН ПАРТНЕР

          Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО е единствен произведувач на високо квалитетно 100% сончогледово масло под марка „БИСЕР“ кое се пакува во неколку различни големини и тоа: амбалажа од 850мл., 905мл., 1 литар, 4.750мл, 5 литри и од 10 литри запакувани во термо фолија.

          Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО има повеќе од 2500 трговски партнери низ Република Mакедонија и надвор како Р.Косово, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Србија.

          Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО работи со капацитет од 90 – 100 Тони за 24 часа на високо квалитетно рафинирано сончогледово масло.

Сончогледово масло Бисер - 850 мл
Бисер 850мл
Сончогледово масло Бисер - 850 мл
Бисер 905мл
Сончогледово масло Бисер - 4750 мл
Бисер 4750мл
Сончогледово масло Бисер - 5л
Бисер 5л
Сончогледово масло Бисер - 10л
Бисер 10л

Брендирање на
ваш производ

Icons-Pawsitive
ЕТИКЕТИ
Нашето производство има можности за производство, пакување и испорака на производи со ваша етикета.
Icons-Pawsitive
КВАЛИТЕТ
Обврзувајќи се да ги имплементираме клаузулите на стандардот за квалитет ИСО 9001, НАССР и ИСО 14001, Рафинеријата за масло „АЛ-МАКС“ ДОО Струмица, односно раководниот тим на чело со управителот на компанијата превзема обврска уште повеќе да води грижа за квалитетот на својот производ на општо задоволство на крајниот потрошувач, на вработените во компанијата и останатите соработници и за заштита на животната средина
Лого Ал-Макс Струмица - Рафинерија за масло за јадење
Контакт
Атанас Мучев бр.2
Пон - Пет: 7:30 - 15:30
Регистрирај се!